EEN LANGDURIGE RELATIE

Duurzaam ondernemen met oog voor mens, maatschappij en natuur is voor ons een belangrijk thema.
Dit willen wij bereiken door een zo groot mogelijke duurzaamheid in de wijze van werken en het opbouwen van externe relaties. Het ontwikkelen en ontplooien van activiteiten op het gebied van duurzaam en verantwoord ondernemen is voor DW Facility Services dan ook een continu proces.

De mens

Wij geloven in mensen. Wij zijn er van overtuigd dat wij als DW Facility Services vooral maatschappelijke winst moeten zien te creëren. Binnen onze eigen organisatie is het voortdurend onze ambitie om de uitval als gevolg van arbeidsongeschiktheid zo laag mogelijk te houden; we besteden daarom uitgebreid aandacht aan ergonomisch verantwoord werken en we zijn alert op het geestelijk en mentale welzijn van al onze medewerkers. Dat dit zich vertaalt in een laag verzuim is voor ons een vanzelfsprekendheid, een verzuimpercentage van minder dan 4 % is voor ons al jaren een realiteit.

We voelen ons betrokken bij onze medewerkers en hun familie; we zijn open en transparant. Medewerkers kunnen elke dag, op elk tijdstip, bij ons binnenstappen en met ons over alle thema’s in gesprek gaan.

Al onze medewerkers krijgen de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen door het volgen van vakgerichte opleidingen. Uiteraard is de basisopleiding ‘schoonmaken’ standaard in ons personeelsbeleid en in de arbeidsovereenkomsten met de medewerkers opgenomen.

De Natuur

Vanzelfsprekend is DW Facility Services zich zeer bewust van de gevolgen van bepaalde producten en processen op de natuur en omgeving. Wij streven er naar om alleen te werken met middelen die een groen karakter hebben en milieuvriendelijk zijn. Onze arbeid – en kantoorprocessen zijn daar waar mogelijk zó ingericht zodat zij een minimale invloed hebben op de natuur.

Wij zijn een landelijk opererend schoonmaakbedrijf. We zijn gevestigd in Almere en we hebben een nevenvestiging in Amsterdam. De meeste werkzaamheden verrichten wij voor onze opdrachtgevers in de provincies Noord- en Zuid Holland, Utrecht en Flevoland.

De maatschappij

Wij investeren met veel plezier in organisaties die maatschappelijk belang hebben voor de samenleving. Daarom sponsoren wij als DW Facility Services een aantal regionale en ook landelijke instanties. Zo ondersteunen wij onder meer kinderkookclubs, sportdagen, maar ook het Kindervakantieland, Stichting Aap en Amnesty International. We zijn graag actief in de omgeving waar wij ook werken!

Wilt u graag een offerte aanvragen, een afspraak inplannen of meer? Dat kan!Meer info